Bölge seç
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Hat Kontrolü

Tüm hat boyunca makine kontrolü ve yönetimi

 

MULTIVAC Hat Kontrolü (MLC), MULTIVAC paketleme hatlarının özellikle verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. Bu, tüm hat boyunca başlatma, durdurma, çalıştırma, boş çalıştırma ve ayrıca reçeteleri değiştirme işlevlerini içerir. MLC, hat işletimini önemli ölçüde kolaylaştırır ve olası işletim hatalarını en aza indirmenin yanı sıra güvenilir ve tekrarlanabilir proseslerin elde edilmesini sağlar. Sistem bir paketleme hattının, müşterilerin ERP, MES, MRP veya PPS sistemlerine basit bir şekilde bağlanması için gerekli temeli oluşturur.

MLC, paketleme hatlarının kontrolünü ve işletimini son derece kolay ve daha verimli bir hale getiren yenilikçi bir çözümdür.

Başlatma, durdurma, çalıştırma, boş çalıştırma ve reçete değiştirme gibi sıklıkla tekrarlanan prosedürler, MLC sayesinde tüm hat boyunca standartlaştırılmış ve tekrarlanabilir prosesler haline gelir.

Operatörler, önemli ölçüde daha kısa yürüme mesafelerinin yanı sıra hatasız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilen basit ve hızlı çalıştırma işlevlerinden yararlanır. Böylece, tüm hat boyunca önemli ölçüde daha yüksek bir kullanılabilirlik düzeyi sağlanır ve aynı zamanda işletim hataları en aza indirilir. Tüm ilgili proses verilerinin sağlanması sayesinde MLC, Genel Ekipman Verimliliği Analizörü (OEE) gibi isteğe bağlı dijital hizmetler için de ideal bir temel oluşturur.

MLC, bir hattın, müşterinin ERP, MES, MRP veya PPS sistemlerine basit bir şekilde bağlanması için gerekli temeli oluşturur.

 

Hattın tam operasyona kadar çalıştırılması

Hattın tüm bileşenlerindeki ana şalterler etkinleştirildikten sonra, herhangi bir kontrol terminalinde (HMI 3) merkezi olarak tüm paketleme hattı için bir hat reçetesi seçilebilir. Hattın her bir bileşeni, gerekli kurulum prosedürleri manuel olarak tamamlandıktan sonra operatör tarafından onaylanan uygun reçete önerisini otomatik olarak alır.

MULTIVAC Hat Kontrolü, hattın tam işletime alınmasını önemli ölçüde daha verimli ve güvenilir hale getirir. Operatör için sadece yürüme mesafelerinin kısaltılması değil; aynı zamanda her makine için ayrı reçetelerin yüklenmesi adına gerekli zamandan da tasarruf edilir. Tüm hat boyunca sağlanan reçete yönetimi, ayrıca otomatik olarak her zaman doğru reçetelerin kullanılmasını sağlar.

MLC, ancak hattın tüm bileşenleri çalışmaya hazır olduğunda paketleme hattının başlamasını mümkün kılar. Bu sayede olası hata kaynakları da en aza indirilir.

Hattın başlatılması ve durdurulması

MULTIVAC Hat Kontrolü kullanılarak tüm hat, herhangi bir kontrol terminalinde (HMI 2, HMI 3) merkezi olarak başlatılabilir ve durdurulabilir. Hat durduğunda, her bir hat modülü otomatik olarak "Stopped-Durduruldu" durumuna geçer.

MULTIVAC Hat Kontrolü, paketleme hatlarının başlatılmasını ve durdurulmasını kontrollü bir proses haline getirir. Bu da onu önemli ölçüde daha basit ve hızlı hale getirir. Operatör için zaman tasarrufu ve daha kısa yürüme mesafelerine ek olarak, tüm hattın kullanılabilirliği de arttırılmıştır.

Tüm hat boyunca reçete değişikliği

MULTIVAC Hat Kontrolü kullanılarak, istenen hat reçetesi herhangi bir kontrol terminalinde (HMI 3) merkezi olarak seçilebilir. Hattın her bir bileşeni, gerekli kurulum prosedürleri manuel olarak tamamlandıktan sonra operatör tarafından onaylanan uygun reçete önerisini otomatik olarak alır.

Operatör tarafından gerçekleştirilmesi ve kontrol terminalinde onaylanması gereken manuel kurulum görevleri için makine kontrolünde kontrol listeleri de gösterilebilir.

MULTIVAC Hat Kontrolü kullanılarak hat için reçete değişiklikleri önemli ölçüde daha hızlı ve daha güvenilir hale gelir. Operatör için sadece yürüme mesafelerinin kısaltılması değil; aynı zamanda her makine için ayrı reçetelerin yüklenmesi adına gerekli zamandan da tasarruf edilir. Bu aynı zamanda reçete değişikliğinin her makinede aynı anda doğru şekilde yapılmasını sağlar.

Tüm hat boyunca reçete yönetimi de otomatik olarak doğru ürün verilerinin kullanımını garanti eder. Bu, genellikle doğru baskı düzenlerini ve baskı verilerini içerir. Bunlar gündelik işlerde operatörler için potansiyel olarak kritik bir hata kaynağıdır ve yeniden işleme için yüksek düzeyde zaman, çaba ve hatta gerçek ürün iadelerine yol açabilir.

 

Hat durumuna genel bakış

MLC içindeki hat durumuna genel bakış, örneğin malzeme eksikliğinden kaynaklanabilecek planlanmamış duruşların nedenini, hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlemek ve tespit etmek için kullanılır. Güvenlik devrelerinin tetiklenmesi veya sensörlerin izlenmesi gibi plansız duruşun diğer olası nedenleri, hat durumuna genel bakış yoluyla çok verimli bir şekilde tespit edilebilir.

MULTIVAC Hat Kontrolü kullanılarak, tipik üretim hatalarının ortadan kaldırılması prosesi de hızlandırılabilir ve prosesi çok daha kolay hale getirilebilir. Operatör için zaman tasarrufuna ek olarak, hattın kullanılabilirliği optimize edilir ve üretim hedeflerine daha güvenilir bir şekilde ulaşılır. Farklılaştırılmış makine istatistikleri sayesinde, genel ekipman etkinliği analizi için daha iyi bir veri tabanı da mevcuttur.

 

 

Hattı boş çalıştırmak

MULTIVAC Hat Kontrolü kullanılarak, bir paketleme hattı herhangi bir zamanda ve herhangi bir kontrol terminalinde (HMI 3) çok kontrollü bir şekilde boş olarak çalıştırılabilir. Hatta bulunan ürünler ve paketler kontrollü biçimde hattan çıkartılır. Tüm paketler, bu süreçte halen devam eden proses adımlarından geçer. Hat modülleri daha sonra otomatik olarak "Complete-Tamamlandı" durumuna geçer ve hat, vardiya sonu yahut ürün ve reçete değişikliği için hazırdır.

MULTIVAC Hat Kontrolü, hatları boş çalıştırma prosesini kontrollü bir süreç haline getirir. Bu da onu özellikle basit ve güvenilir kılar. Bu MLC işlevi, operatör için zamandan tasarruf sağlanması ve daha kısa yürüme mesafelerine ek olarak, ürün değişikliklerinin özellikle verimli bir şekilde hazırlanmasına da yardımcı olur. Farklılaştırılmış makine istatistikleri sayesinde, genel ekipman verimliliği analizleri için daha iyi bir veri tabanı da mevcuttur.

MULTIVAC Hat Kontrolü

  • Hattı başlat/durdur
  • Entegre reçete yönetimi
  • Entegre Hat Kontrolü
  • Ek özelleştirilmiş uygulamalar sağlayan modüler yapı

Kullanıcı raporları ve teknik makaleler

Fırın ürünleri endüstrisi için otomasyon çözümleri

Ekmek ve unlu mamulleri endüstrisi büyük değişim geçiriyor. Maliyet baskısı, değişen tüketici alışkanlıkları, ürün çeşitliliğinin arttırılması ve hijyen düzenlemeleri, şirketlerin sadece ürün yelpazelerini yeniden düzenlemeyi değil üretim süreçlerinin optimizasyonunu da zorunlu hale getiriyor. Bu ürünlerin…

La automatización del procesamiento de carne ofrece numerosas ventajas

La industria alimentaria está en expansión. Cada vez hay que producir y envasar más alimentos frescos y procesados, aperitivos, platos precocinados y productos preparados. Al mismo tiempo, se ha hecho más difícil encontrar trabajadores adecuados o cualificados. Dentro del sector cárnico, la falta de personal es…

RX 4.0 maksimum proses güvenilirliği sunar

Medikal ürün ve ilaç endüstrileri, özellikle de yeni MDR ve UDI standartlarına rağmen hassas ürünlerin paketlenmesinde proses doğruluğu ve tekrarlanabilirliği için yüksek gereksinimlere sahiptir. Aynı zamanda, üretim sürelerinin iyileştirilmesi ile üretim verimliliği ve esneklik, endüstrinin bilinen hedefleri…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 


Bizimle iletişime geçin