Bölge seç
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC'ta çalışmak

Çalışanlarımız en değerli varlığımız ve geleceğimiz için en önemli yatırımdır. Uzun süreli çalışma ilişkilerine ve iyi bir çalışma ortamına büyük değer veriyoruz. Tüm çalışanlarımıza, mesleki gelişim için heyecan verici fırsatlara sahip bir iş ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle onların gelişimi ve ileri eğitimleri konusunda kararlıyız.

Ayrıca çalışanlarımızın iş ve özel yaşamlarını dengeli şekilde yürütebileceği çeşitli aile dostu çalışma modelleri sunuyoruz.

Vizyonumuzu paylaşan özverili bireyleri teşvik ediyoruz.

Tüm çalışanlarımıza kişisel gelişimleri için bir ortam sağlıyoruz ve lider bir uluslararası şirket olarak küresel bir toplumda sorumluluklarımızı üstleniyoruz.

Çalışma ortamımız, çalışanlarımızı şirketimizin gelişimine, ürünlerimizin ve süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmaya teşvik eder.

Kilit unsurlar, şirketimizin değerleri, modern, ergonomik ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak ve çalışanlarımızın bireysel ihtiyaçlarını teşvik etmektir.

Gelişim ve ileri eğitim

Gelişim ve ileri eğitim, MULTIVAC açısından göz ardı edilemeyecek konulardır. Geliştirdiğimiz uzun vadeli personel konseptimiz, şirket stratejimize, demografik dönüşüme, çeşitliliğe, özgünleşmeye, sosyal hareketliliğe, sağlığa, eğitime ve genel olarak toplumdaki mega trendlere odaklanmaktadır.

Gelişim ve ileri eğitim programlarımızın ana odak noktaları:

  • MULTIVAC Training & Innovation Center'daki eğitimler
  • eLearning modüllerine erişim
  • MULTIVAC eğitmenleri sayesinde, her çalışanın sahip olduğu yetkinliklerin geniş bir alanda daha da geliştirilmesi